Klassiõpetaja

Avatud Kool on uuenduslik, mitmekultuuriline ja lapsesõbralik kool, mis 2023. a sügisel alustab juba seitsmendat õppeaastat. Meil on oma unikaalne õppemudel, mis põhineb kultuuritundlikul ja elulisel õppel. Meie kooli õpetajate ja õpilaste perede kogemustest ja mõtetest meie mudeli kohta saab rohkem lugeda siit: avatudkool.ee/blogi.

Avatud Koolis rakendame aineõppe ja projektõppe vorme, lõimitud aine- ja keeleõppe metoodikat ning õppetöö planeerimine ja läbiviimine toimub õpetajate koostöös.

Meie õpetajad moodustavad omavahel tihedalt koostööd tegeva meeskonna, et koos luua igale õpilasele Avatud Koolis parim võimalik õpikeskkond.

Avatud Kooliga tutvumiseks soovitame vaadata sissejuhatuseks videot siit.

Kas see on võimalus, mida Sina oled just oodanud? Või tead inimest, kes sellisest pakkumisest unistab? Palun kirjuta meile konkurss@avatudkool.ee.

Ootame Sind, tore ja tragi õpetaja, et arendada koos edasi kaasaegset ja innovaatilist kooli, mis võimaldab realiseerida iga lapse arengupotentsiaali ja õpetajal tunda oma võimalusi ja olulist rolli iga lapse teekonnal!

 

Ootame sügisest Avatud Kooli meeskonnaga liituma 1. klasside õpetajaid!

Kasvava koolina otsime juurde 1. klassi klassiõpetajat!

Avatud Kooli I kooliastmes õpivad ühe lennu õpilased kõrvuti kolmes paralleelklassis (igas klassis kuni 20 õpilast), seega moodustavad kolm klassiõpetajat ühe lennu sees väikese mõnusa meeskonna – koos planeeritakse õppetööd, jagatakse omavahel materjale, inspiratsiooni, head nõu ja toetatakse üksteist.

Meile on tähtis, et õpetaja töö mahub üldtööaja raamidesse. Seetõttu on 1. klassis klassiõpetajal kuni 15 kontakttundi nädalas. Nii jääb õpetajal piisavalt aega õpilastega koostöise suhte loomiseks, tundide ettevalmistamiseks, tagasisidestamiseks ja vajadusepõhiseks individuaalseks lähenemiseks.

Ootused klassiõpetajale:

 • Julgus, soov ja loovus lastega töötamiseks.
 • Vastav erialane haridus ja kvalifikatsioon.
 • Soov ja oskused teha koostööd, ühiselt planeerida ja korraldada õppetööd.
 • Valmisolek õpetada eesti keeles mitmekeelses klassiruumis.
 • Kirg õppida ja täiendada oma teadmisi ning oskusi õpetajana.

Mida me Sulle pakume?

 • Keskset rolli uuendusliku kooli arengus.
 • Toetavat sisseelamisprogrammi, sh mentorit.
 • Pidevaid arenguvõimalusi regulaarsete ja rikastavate (sise)koolituste näol.
 • Spordi- ja tervisekompensatsioon Stebbys.
 • Igapäevast nõustamist klassiõpetamise ja teiste ainevaldkondade juhtõpetajatelt.
 • Inspireerivaid kolleege ja toetavat juhtkonda.
 • Nutikaid õpilasi ja toredaid peresid.
 • Mõnusat töökeskkonda.
 • Meeleolukaid meeskonnasündmuseid.

Kandideerimine:

Kui see on võimalus, mida oled oodanud, siis täida 31. maiks kandideerimisavaldus siin.

Kui Sul on küsimusi või soovid lisainfot, kirjuta palun sandra.jarv@avatudkool.ee või helista 59007252.