Psühholoog (vene emakeel)

Tahame oma õpilastele pakkuda suurepäraste õpetajate suunamist ja parimate tugispetsialistide abi. Soovime, et iga laps saaks meie juures lisaks kvaliteetsele haridusele ka vajaliku hoole ja toetuse.

Otsime oma meeskonda PSÜHHOLOOGI või ERIPEDAGOOGI (vene emakeel)

  • kellel on soov märgata ja kuulata laste ja täiskasvanute muresid,
  • kes oskab luua usalduslikku ja lahenduskeskset atmosfääri,
  • kellel on kogemused ja metoodiline pagas koolipsühholoogi või eripedagoogina töötamiseks,
  • kes naudib suhtlust õpilaste, perede ning kooliväliste tugispetsialistidega,
  • kes on uuenduslik ja avatud ning soovib panustada igat last toetava koolimudeli ülesehitamisesse.

Avatud Koolis õpib sügisest 330 õpilast vanuses 7-12-aastat ja ühes klassis õpivad koos eri emakeelega lapsed. Õppemetoodikatena kasutame valdavalt aktiivõpet, keelekümblust ja projektõpet. Tasakaalus hoiame teadust, proge-robot, õuesõpet, loovust, liikumist ja muusikat. Tahame, et ühtviisi hästi saaks meie juures hakkama nii andekas kui raskustega laps. Pingutame, et ka kooli personal tunneks end hästi ja hoituna.

Pakume uuele tugispetsialistile:

  • paindlikke ja mõnusaid töötingimusi,
  • väga sooja, rõõmsameelset ja uuenduslikku kollektiivi,
  • arenguvõimalusi, tegutsemisvabadust ja palju väljakutseid,
  • võimalust teha koostööd ja nautida ühise tegutsemise vilju.

 

 

Meie juures töötavad tugispetsialistid õpetajate ja lastevanematega tihedas koostöös nii  klassiruumis kui väljaspool seda.

Kutsume meie meeskonda psühholoogi, kes tahaks kujundada ning ehitada üles parim võimalik tugisüsteem uudses koolimudelis, kus lisaks klassiõpetajale on lastega tihedas kontaktis abiõpetajad, eripedagoog, psühholoog ja muu kooli personal.

Psühholoogi tööaeg on osaline koormus vastavalt kokkuleppele. Tööülesanded sisaldavad laste, õpetajate ja vanemate nõustamist, tööd indiviidide ja gruppidega, seminaride, kovisioonide ja koolituste korraldamist, abistavate materjalide loomist.

Tööle asumise aeg kokkuleppel.

Ootame CVd ja motivatsioonikirja kuni 31.mai aadressil: konkurss@avatudkool.ee