Liikumise õpetaja

Avatud Kooli aktiivne ja noor kollektiiv otsib enda hulka rõõmslameelset ja pühendunud liikumise õpetajat. Sinu ülesandeks on aidata lastel õppida armastama liikumist ning tervislikke eluviise ning suunata neid erinevate spordialade juurde. Otsime kohe osalise tööajaga õpetajat, aga soovi korral saab töökoormus sügiseks kasvada täis ametikohani.

Pakume Sulle:

 • osalist töökoormust alates novembrist
 • võimalust osaleda uue kooli liikumistundide planeerimises ja elluviimises,
 • 1.-6. klassi lapsi, keda liikumise teemadel inspireerida ja innustada,
 • avatud ja uuendusmeelseid kolleege, kellega meeskonnatööd teha ning Avatud Kooli spordipäevade ja-võistluste traditsioone luua,
 • mimekülgset arengutuge ja lõputult õppimisvõimalusi.

Ootame Sinult:

 • aktiivsust, rõõmsameelsust, sportlikkust ja võimekust olla tervislike eluviiside eestkõneleja,
 • kehakultuurialast kõrgharidust (võib olla ka omandamisel),
 • vähemalt aastast pedagoogilise töö (õpetamine, juhendamine) kogemust lastega,
 • erialaseid teadmisi ja valmisolekut end täiendada kehakultuuri, liikumisõpetuse, tantsimise, ujumise, kergejõustiku ja muude valdkondade õpetamiseks,
 • valmisolekut töötada mitmekeelses kollektiivis,
 • loovust ja ideid liikumistundide ning ka kooliürituste rikastamiseks.

Kandideerimise tähtaeg on 29.oktoober. Lisaks CV-le ootame Sinu motivatsioonikirja aadressile konkurss@avatudkool.ee märksõna all „Liikumine”.