KOOLIMAJA FOND

Avatud Kool alustab õppetööd oma uues majas aadressil Aru 10. Oleme vanemate abiga teinud väga palju, et ruumid kooliaasta alguseks valmis seada. Samas on veel palju teha, et maja päriselt meie õpilaste vajadustele vastaks- näiteks õueala planeerimine, õpperuumide parendamine jms.

Selleks, et meil saaks olema maja, mis vastaks meie ühistele ootustele, loodame ka kogukonna panusele. Selleks olema avanud Avatud Koolile sihtotstarbelise konto EE242200221070015189, kuhu saab võimalusel teha annetusi koolmaja parendamiseks.