Füüsika- ja matemaatika- õpetaja

Avatud Kool on uuenduslik, mitmekultuuriline ja lapsesõbralik kool, mis 2023. a sügisel alustab juba seitsmendat õppeaastat. Meil on oma unikaalne õppemudel, mis põhineb kultuuritundlikul ja elulisel õppel. Meie kooli õpetajate ja õpilaste perede kogemustest ja mõtetest meie mudeli kohta saab rohkem lugeda siit: avatudkool.ee/blogi.

Avatud Koolis rakendame aineõppe ja projektõppe vorme, lõimitud aine- ja keeleõppe metoodikat ning õppetöö planeerimine ja läbiviimine toimub õpetajate koostöös.

Meie õpetajad moodustavad omavahel tihedalt koostööd tegeva meeskonna, et koos luua igale õpilasele Avatud Koolis parim võimalik õpikeskkond.

Avatud Kooliga tutvumiseks soovitame vaadata sissejuhatuseks videot siit.

Kas see on võimalus, mida Sina oled just oodanud? Või tead inimest, kes sellisest pakkumisest unistab? Palun kirjuta meile konkurss@avatudkool.ee, see on unikaalne võimalus liituda meie noorusliku ja koostöise tiimiga!

Ootame Sind, tore ja tragi õpetaja, et ehitada ühiselt üles kaasaegne ja innovaatiline kool, mis võimaldab realiseerida iga lapse arengupotentsiaali ja õpetajal tunda oma võimalusi ja olulist rolli iga lapse teekonnal!

Ootame Avatud Kooli meeskonnaga liituma füüsika-, keemia- ja matemaatikaõpetajaid!

Pakume sügisest tööd III kooliastme füüsika-, keemia- ja matemaatikaõpetajale.

Tule aita Avatud Kooli III kooliastme õpilastel kujundada sügavaid teadmisi reaal-ja loodusainete valdkonnas läbi aine- ja projektõppe tundide.  Võimalus on õpetada kõiki kolme ainet või ainult osa neist. Võimalik on nii osaline koormus kui ka täiskoormus.

Avatud Kooli meeskonnaga liitudes on sul võimalus praktiseerida koostöist õpetamist ja projektõpet,  arendada õppematerjale, kujundada õpiüritusi, käivitada traditsioone ja osaleda lastega kõikvõimalikel konkurssidel ja võistlustel. Tule leia meie koolis oma tugevustele rakendust ning naudi õppimist ja õpetamist toetavas õhkkonnas!

Ootused õpetajale:

 • Kirglik huvi ja sügavad teadmised füüsikas, keemias ja matemaatikas.
 • Julgus, soov ja loovus lastega töötamiseks.
 • Vastavus õpetaja kvalifikatsiooninõutele (võib olla ka omandamisel).
 • Soov ja oskused teha koostööd kolleegidega, ühiselt planeerida ja korraldada õppetööd.
 • Valmisolek õpetada füüsikat ja matemaatikat mitmekeelses klassiruumis eesti keeles.
 • Huvi õppida ja täiendada oma teadmisi ning oskusi õpetajana.

Mida me Sulle pakume?

 • Keskset rolli uuendusliku kooli arengus.
 • Läbimõeldud sisseelamisprogrammi ja pidevaid arenguvõimalusi.
 • Inspireerivaid kolleege ja toetavat juhtkonda.
 • Nutikaid õpilasi ja toredaid peresid.
 • Mõnusat töökeskkonda.

Kandideerimine:

Palun saada meile 12. juuniks oma CV ja motivatsioonikiri või -video märksõnaga FÜÜSIKA-, KEEMIA- JA MATEMAATIKAÕPETAJA aadressile konkurss@avatudkool.ee.

Kui Sul on küsimusi või soovid lisainfot, kirjuta palun iiris.oosalu@avatudkool.ee või helista 5105922.