Psühholoog ja eripedagoog

Avame sügisel Kalamaja ja Kopli piiril uue põhikooli, kus tahame oma õpilastele pakkuda suurepäraste õpetajate suunamist ja parimate tugispetsialistide abi. Soovime, et iga laps saaks meie juures lisaks kvaliteetsele haridusele ka vajaliku hoole ja toetuse.

Otsime oma meeskonda PSÜHHOLOOGI ja ERIPEDAGOOGI,

  • kes ihkavad muuta terve koolitäie laste tulevikku ja
  • lüüa kaasa uuendusliku koolimudeli ülesehitamises.

Meie koolis alustab 90 õpilast vanuses 6-9-aastat ja ühes klassis hakkavad koos õppima eri emakeelega lapsed. Õppemetoodikatena kasutame valdavalt aktiivõpet, keelekümblust ja projektõpet. Tasakaalus hoiame teadust, proge-robot, õuesõpet, loovust, liikumist ja muusikat. Tahame, et ühtviisi hästi saaks meie juures hakkama nii andekas kui raskustega laps. Pingutame, et ka kooli personal tunneks end hästi ja hoituna.

 

 

 

Meie juures töötavad tugispetsialistid koos õpetajatega klassiruumis, et õppida lapsi tundma nende igapäevases keskkonnas, toetada õpetajaid ja aidata õpikeskkonda laste vajadustele sobivaks kohandada.

Pakume vastutust ja võimalust kujundada ning ehitada üles parim võimalik tugisüsteem uudses koolimudelis, kus lisaks klassiõpetajale on lastega tihedas kontaktis abiõpetajad, eripedagoog, psühholoog ja muu kooli personal.

Tugispetsialistide tööaeg on vastavalt kokkuleppele osalise või täiskoormusega. Ootame eesti või vene keelt valdavaid spetsialiste.

Kui kirjeldatu pakub Sulle huvi, anna endast palun märku.

Töötingimuste ja muu olulise kohta küsi lähemalt Avatud Kooli direktor Helenilt – helen.sabrak@avatudkool.ee, 5662 5888.