Eripedagoog

Tahame oma õpilastele pakkuda suurepäraste õpetajate suunamist ja parimate tugispetsialistide abi. Soovime, et iga laps saaks meie juures lisaks kvaliteetsele haridusele ka vajaliku hoole ja toetuse.

Otsime oma meeskonda ERIPEDAGOOGI (täiskoormus)

  • kes soovib tegeleda ennetavalt laste võimalike õpiraskustega,
  • kes on valmis toetama õpetajaid oma tundides erinevate meetodite kasutamisel,
  • kes on valmis viisma läbi eesti keele õpiabi tunde 1.-3.klassis,
  • kes on valmis võtma oma hoole ala erivajadustega lastele pakutavate tugimeetmete koordineerimise,
  • kes on uuenduslik ja avatud ning soovib panustada igat last toetava koolimudeli ülesehitamisesse.

Meie koolis õpib 150 õpilast vanuses 7-11-aastat ja ühes klassis õpivad koos eri emakeelega lapsed. Õppemetoodikatena kasutame valdavalt aktiivõpet, keelekümblust ja projektõpet. Tasakaalus hoiame teadust, proge-robot, õuesõpet, loovust, liikumist ja muusikat. Tahame, et ühtviisi hästi saaks meie juures hakkama nii andekas kui raskustega laps. Pingutame, et ka kooli personal tunneks end hästi ja hoituna.

 

 

 

Meie juures töötavad tugispetsialistid koos õpetajatega tihedas koostöös klassiruumis, et õppida lapsi tundma nende igapäevases keskkonnas, toetada õpetajaid ja aidata õpikeskkonda laste vajadustele sobivaks kohandada.

Pakume vastutust ja võimalust kujundada ning ehitada üles parim võimalik tugisüsteem uudses koolimudelis, kus lisaks klassiõpetajale on lastega tihedas kontaktis abiõpetajad, eripedagoog, psühholoog ja muu kooli personal.

Eripedagoogi tööaeg on 35 tundi nädalas, mis sisaldab klassivaatlusi, õpiabitunde, meeskonnaaega, individuaalset tööd laste ja peredega.

Tööle asumise aeg esimesel võimalusel.

Huvi korral ootame CVd ja motivatsioonikirja 25. märtsiks aadressil: konkurss@avatudkool.ee.