Eripedagoog

Sügisel alustab oma teist õppeaastat Kalamaja ja Kopli piiril tegustsev Avatud Kool, kus tahame oma õpilastele pakkuda suurepäraste õpetajate suunamist ja parimate tugispetsialistide abi. Soovime, et iga laps saaks meie juures lisaks kvaliteetsele haridusele ka vajaliku hoole ja toetuse.

Otsime oma meeskonda ERIPEDAGOOGI

  • kes soovib tegeleda ennetavalt laste võimalike õpiraskustega,
  • kes on valmis toetama õpetajaid oma tundides erinevate meetodite kasutamisel,
  • kes on valmis abistama õpilasi ja peresid koostöös kooli psühholoogiga,
  • kes on uuenduslik ja avatud ning soovib panustada igat last toetava koolimudeli ülesehitamisesse.

Meie koolis on sügisel 150 õpilast vanuses 6-11-aastat ja ühes klassis õpivad koos eri emakeelega lapsed. Õppemetoodikatena kasutame valdavalt aktiivõpet, keelekümblust ja projektõpet. Tasakaalus hoiame teadust, proge-robot, õuesõpet, loovust, liikumist ja muusikat. Tahame, et ühtviisi hästi saaks meie juures hakkama nii andekas kui raskustega laps. Pingutame, et ka kooli personal tunneks end hästi ja hoituna.

 

 

 

Meie juures töötavad tugispetsialistid koos õpetajatega tihedas koostöös klassiruumis, et õppida lapsi tundma nende igapäevases keskkonnas, toetada õpetajaid ja aidata õpikeskkonda laste vajadustele sobivaks kohandada. Koolis on olemas eesti- ja venekeelne psühholoog ning abiõpetajad. Otsime lisaks eripedagoogi-logopeedi.

Pakume vastutust ja võimalust kujundada ning ehitada üles parim võimalik tugisüsteem uudses koolimudelis, kus lisaks klassiõpetajale on lastega tihedas kontaktis abiõpetajad, eripedagoog, psühholoog ja muu kooli personal.

Tugispetsialistide tööaeg on vastavalt kokkuleppele osalise koormusega.

Kui kirjeldatu pakub Sulle huvi, anna endast palun märku 21.augustiks aadressil konkurss@avatudkool.ee.