Raamatupidaja

Põhja-Tallinnas alustab sügisest oma teist tegutsemisaastat uuenduslik erakool, Avatud Kool, kus õpivad koos erinevat emakeelt kõnelevad lapsed. Lisaks üldhariduskoolile tegutseb ka mitmekesist huviharidust pakkuv huvikool.

Avatud Kool võtab tööle bilansivõimelise raamatupidaja. Pakume paindlikku tööaega ja kaugtöövõimalust.

Avatud Kooli ja huvikooli raamatupidaja ülesandeks on igapäevaste raamatupidamistoimingute teostamine ning aruandluse koostamine.

 • ostu- ja müügiarvete kontroll, koostamine, väljastamine ja sisestamine,
 • palga- ja puhkusearvestus,
 • pangatehingute teostamine,
 • statistikaaruannete ning deklaratsioonide esitamine erinevatele ametkondadele,
 • aruandluse koostamine ja esitamine (sh majandusaastaaruande koostamine, erinevad
  rahvusvahelised/riiklikud toetusprojektid),
 • koostöös juhtidega eelarve planeerimine ja jälgimine, finantsanalüüs ning rahavoogude jälgimine.

Ootused kandidaadile:

 • oled töötanud vähemalt 2-3 aastat raamatupidajana,
 • oled kursis raamatuspidamise korraldusega avalikus sektoris,
 • oskad koostada tulemiaruannet, bilanssi, eelarvet, rahavoogude prognoosi.
 • suudad hoida korras mitme erineva projekti ja allüksuse raamatupidamise,
 • oled järjepidev ja korrektne,
 • oled huvitatud uue süsteemi ülesehitamisest,
 • oled avatud suhtelja ja kannatlik nõuandja.

Kasuks tuleb tuleb haridusasutuse, avaliku sektori või kolmanda sektori raamatupidamise kogemus ning eesti, vene ja inglise keele oskus.

Omalt poolt pakume:

 • võimalust oma töögraafikut paindlikult kujundada ja töötada kaugtöö vormis,
 • põnevat kogemust kasvavas organisatsioonis süsteemide loomisest,
 • noort ja rõõmsameelset kollektiivi,
 • tähenduslikku tööd olulise mõjuga valdkonnas.

Palun saada CV ja motivatsioonikiri 8. augustiks aadressile konkurss@avatudkool.ee.