Tunniplaan

Toitumine

Et laps jõuaks hommikusööki süüa, palume koolis olla hiljemalt kl 8.30, hiljem tulles ei jää aega süüa.

Võite lapsele soovi korral panna kooli kaasa tervislikke snäkke (puuviljad, võileib, marjad, juurviljad vms). Palun mitte panna lapsele kooli kaasa kommi või krõpsu või limonaadi.

Püüame seista koolis tervislike eluviiside eest ning pakume lastele mitu korda päevas sooja toitu. Ühtlasi on paigas, et koolipäeva ajal Avatud Kooli õpilased puhvetis snäkke ostmas ei käi. Kui soovite anda oma lapsele taskuraha snäkkide ostmiseks, siis ta saab seda kasutada peale koolipäeva lõppu.

Pikapäeva rühmas on lastele ette nähtud täiendav toidukord (pikaväerühma tasu sees).

Lapsel võiks olla koolis oma isiklik veepudel.

Iga nädala menüü leiab meie toitlustaja OÜ Flosse kodulehelt.

Õppekorraldus

Avatud Kooli kontseptsiooni loomise ja tegevuse käivitamise taga on Sihtasutus Avatud Kool. Sihtasutuse ametlikud dokumendid on leitavad siit.

Koolikorraldusest üldiselt

Esimeses kahes klassis toimub õpe eesti ja vene keeles enam-vähem võrdses mahus ning inglise keeles õpitakse umbes üks tund nädalas. Järgmistes klassides hakkab inglise ja eesti keele maht suurenema. Kogu põhikooli peale toimub õpe 60% eesti keeles, 25% vene keeles ja 15% inglise keeles.

Keelte õppimine toimub keelekümbluse ning lõimitud aine- ja keeleõppe põhimõtete järgi, mille kohaselt omandavad lapsed keele ja ainesisu korraga. Iga õpetaja räägib vaid oma emakeeles ning ei vaheta keelt ega tõlgi. Lastele on abiks see, et õpetaja kasutab palju näitlike materjale, läbimõeldud sõnavara ja mõistmist toetavaid aktiivõppemeetodeid.

Õppepäev algab kl 9 ja sisaldab lisaks tundidele ja projektõppele ka iga päev palju õues olemist, liikumist ja muusikat, sotsiaal-emotsionaalsete oskuste omandamist ning individuaalset abi vastavalt lapse vajadustele. Koolipäev kestab kuni kl 14.00, millele järgneb pikapäevarühm ja huviringid.

Ühes klassis on korraga kaks õpetajat ja maksimaalselt 30 õpilast. Lisaks klassiõpetajatele ja abiõpetajatele töötavad koolis ka aineõpetajad, eripedagoog, psühholoog, haridustehnoloog, kooliõde ja kooli juhtkond. Lisaks kaasame kooli töösse palju väliseid eksperte ja külalisõpetajaid.

Loe lisaks:
– Avatud Kooli õppekorralduse ning
– kooli ja pere koostöövõimaluste kohta

Koolivaheajad on määratud Haridus- ja Teadmunisteeriumi poolt. 2017/2018 õppeaasta koolivajad on leitavad SIIT.

Õpilaste vastuvõtt

Vastuvõtt Avatud Kooli esimesse klassi 2018/2019 õppeaastaks

Esita sooviavaldus lapse õppima asumiseks Avatud Koolis

Loe vastuvõtuprotsessist lähemalt 

Loe esimese klassi koolikorraldusest ja kooli ning kodu koostööst 

NB! Lähemalt Avatud Kooli õppekorraldusest, vastuvõtuprotsessist ning loosimisest räägime infoseminaril, mis toimub 11. jaanuaril kl 17.00 Avatud Kooli ruumides (Kopli 92, III korrus). Infoseminar on nii eesti kui vene keeles.

Soovitused lastevanematele

Kirjuta meile