Klaveriõpe Suzuki meetodil

Suzuki meetod on tõenduspõhine meetod, kus lapsed saavad kohe alustada muusikapalade mängimisega ning oskamisest eduelamuse saamisega. Lapsed õpivad lugusid kuulmise järgi, hiljem jääb lugude omandamisel kuulamisele oluline roll noodikirja kõrval. Õpetamise juhatab sisse lapsevanemate kursus, mille käigus omandab lapsevanem elementaarse pillimängu oskuse. Lapsevanem võtab osa tundidest ja jääb lapse toetajaks ning abistajaks kogu õppeprotsessi jooksul; Iga õpilane saab ühe individuaaltunni nädalas ning vähemalt kaks grupitundi kuus, et harjutada koosmängimist. Lisainformatsioon www.suzukimuusika.ee.

Meie koostööpartneriks on õpetaja Irina Troitskaja ning stuudio Tasapisitasakaal (Graniidi 1, Tallinn), kus tunnid toimuvad.

Irina annab Tasapisitasakaalus tunde ESMASPÄEVITI ning NELJAPÄEVITI.
Individuaaltunni maksumus ühe lapse kohta on 16 eurot/kord, grupitunni maksumus on 6 eurot/kord. Igas nädalas peaks laps käima ühes individuaal- ja ühes grupitunnis. NB! Lapsevanem käib individuaaltunnis lapsega koos!
Tundidesse registreerimine otse õpetaja e-posti ortaniri@gmail.com kaudu.